Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland.WELKOM

Welkom bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Elk leven is waardevol en kwetsbaar.
Het verdient zorg en bescherming.
Ongeboren leven in het bijzonder.

De VBOK

De leden van de VBOK willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming
van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle
en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. Dit doen we door preventie,
ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.

De rol van Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

 

Leven verdient steun

Door onder meer financiële steun van de VBOK kan Siriz vrouwen met een onbedoelde zwangerschap helpen,
tienermoeders opvangen en aan jongeren voorlichting geven. Siriz kan jaarlijks 2.500 hulpvragen beantwoorden, 20.000 jongeren in het onderwijs bereiken en een plek bieden aan 20 jonge moeders en 20 kinderen in het opvanghuis.

Word vrijwilliger

Adres wijzigen

Word lid of donateur

Steun met belastingvoordeel

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
- M. (Marjan) Haak-Griffioen (voorzitter);
- R. (Rinze) Broekema (secretaris);
- drs. H.L. (Huib) van der Kolk (penningmeester);
- Maaike Harmsen (algemeen bestuurslid);
- Francis Wout (algemeen bestuurslid).

De VBOK zoekt een nieuwe voorzitter. Zie http://galangroep.nl/nl/vacatures voor het profiel.

Ledenorganisatie

De Ledenorganisatie geeft uitvoering aan de missie van de VBOK en bestaat momenteel uit het volgende enthousiaste team:

- Arthur Alderliesten, directeur
- Evelien van Essen, fondsenwerver particulieren
- André Groenewegen, relatiemanager Kerken & Bedrijven
- Pauline Kuiper, coach vrijwillige inzet lokaal
- Anneke Scholma, ledenadministrateur
- Agaath de Weerd, coach vrijwillige inzet landelijk

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers in dienst van de VBOK is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Voor bestuursleden geldt een vacatieregeling.

De VBOK onderschrijft de IF Richtlijn Werving Nalatenschappen en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

 

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
- ds. O. Bottenbleij;
- dr. ir. J. van der Graaf;
- rabbijn L.B. van de Kamp;
- Vonne van der Meer;
- Monseigneur G.J.N. de Korte;
- dr. C.A. Voorham;
- ds. J. Wessels;
- ds. W. Visscher.

Beleidstukken

Doelstellingen 2016  

[open in PDF]

Statuten

[open in PDF]

Strategische kaart

[open in PDF]

Jaarverslag 2015

[open in PDF]

Jaarrekening 2015

[open in PDF]

Agenda

26 september: debatavond in Amersfoort (zie hier voor meer informatie)

1 november: debatavond voor studenten in Groningen met Sjoerd de Blok (bestuurder a.i. CASA-klinieken) en Roel Kuiper (filosoof en politicus).
Thema: de mensbeelden achter de abortusstandpunten. (meer info volgt)

8 november: debatavond voor studenten in Rotterdam met Sjoerd de Blok (bestuurder a.i. CASA-klinieken) en Andreas Kinneging (conservatief rechtsfilosoof en oud-voorzitter abortuskliniek).
Thema: de mensbeelden achter de abortusstandpunten. (meer info volgt)

15 november: debatavond voor studenten in Tilburg met Sjoerd de Blok (bestuurder a.i. CASA-klinieken) en Esmé Wiegman (directeur NPV).
Thema: de mensbeelden achter de abortusstandpunten. (meer info volgt)

Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u contact met ons opneemt. Hier vindt u ons klachtenreglement waarin u kunt lezen op welke manier u contact met ons kunt opnemen.


NIEUWS

VBOK brengt Bijbels programma uit voor kerken

De VBOK heeft een Bijbelschets ontwikkeld voor kerken. De schets biedt een volledig programma voor een themazondag over het ongeboren leven en bevat een preekschets, Bijbelstudie voor volwassenen en verschillende jeugd- en kinderprogramma’s.

Een Bijbelse mening
Met de Bijbelschets biedt de VBOK kerken in Nederland een handreiking om na te denken over de waarde van het ongeboren leven. VBOK-directeur Arthur Alderliesten: “Christenen onderschrijven massaal de waarde en beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Toch is het niet altijd gemakkelijk om je Bijbelse overtuiging te vertalen in een dagelijkse mening en houding. Deze Bijbelschets, gebaseerd op Psalm 139 en de geschiedenis van het maatschappelijk ongewenste kindje Mozes, helpt je als christen om je je houding te bepalen ten opzichte van het ongeboren kindje, abortus en tienerzwangerschappen.”

Opzet VBOK-Bijbelschets
De Bijbelschets biedt een totaalprogramma voor een themazondag over het ongeboren kind. De rode lijn is Psalm 139 waaruit blijkt dat God het ongeboren leven kent. Uit deze Psalm spreekt een levensbesef waarin sprake is van afhankelijkheid, liefde en eerbied voor God en wat Hij geschapen heeft. De verschillende onderdelen zijn ook afzonderlijk van elkaar te gebruiken. De preekschets vormt de opening van de Bijbelschets. Daarop volgen programma’s voor vijf leeftijdscategorieën: 6-8 jaar, 9-12 jaar, 13-15 jaar, 16+ en volwassenen. In de kinderprogramma’s zijn ook liedjes en verwerkingen opgenomen.

Bezinning voor de ‘Week van het leven’
De VBOK-Bijbelschets vormt een mooie bezinnende voorbereiding op de ‘Week van het leven’, die is uitgeroepen van 7 t/m 12 november. De Bijbelschetsen zijn hieronder te downloaden.

“De keuze voor Psalm 139 is uitermate gelukkig. Juist deze psalm maakt immers duidelijk dat God al van mensen houdt nog voor zij geboren zijn. Ik hoop van harte dat het bezinningsmateriaal van de VBOK christenen, maar ook mensen met een ander geloof of levensovertuiging, gevoelig mag maken voor de bescherming van het ongeboren leven in de moederschoot”
Mgr. dr. Gerard de Korte, Bisschop van ’s-Hertogenbosch

“De Bijbelschets van de VBOK is een prachtig initiatief om opnieuw na te denken over het unieke van het ongeboren leven. Maar ook hoe verschrikkelijk en complex abortus is en hoe je daar als christen nu mee moet omgaan. De verschillende verwerkingsvormen maken het toepasbaar voor alle leeftijdscategorieën. Ik hoop dat veel christenen deze Bijbelschets van de VBOK ter hand zullen nemen!”
Ds. Orlando Bottenbley, Drachten

“De schets waarschuwt niet alleen tegen verkeerde praktijken, maar wijst ook op barmhartigheid voor allen die met deze zaken te maken hebben. Het kan niet de bedoeling zijn dat we jonge moeders in een noodsituatie in de steek laten. Graag beveel ik deze schets van harte aan voor gebruik op scholen en verenigingen. Het geeft goede informatie en helpt ons verder rond de ingrijpende vragen die er op het terrein van abortus in de moderne samenleving liggen. Graag zien we deze schets in veler hand en we hopen dat er menselijk leven door gespaard mag worden en lijden verlicht mag worden.
Ds. W. Visscher, Amersfoort


Nieuwsarchief:
09/09/2016 | Eerste groep VBOK-debattrainers opgeleid
05/09/2016 | Abortuspil voorgeschreven door de huisarts
09/06/2016 | Ook de minister was ooit een 'bolletje cellen'
05/03/2016 | VBOK-bestuur benoemt Arthur Alderliesten tot directeur VBOK
03/03/2016 | Vijftienduizend abortussen per jaar om economische motieven onaanvaardbaar
15/12/2015 | Siriz vernieuwt zorgaanbod in Gouda
10/07/2015 | VBOK-Event: Blijvende zorg voor het ongeboren leven
01/04/2015 | Arthur Alderliesten per 1-4-2015 benoemd tot manager ledenorganisatie

Verandert het debat over abortus?

Uit recent onderzoek van Rutgers, Kenniscentrum seksualiteit, blijkt dat de opvatting ‘abortus is moord’ ook buiten religieuze groeperingen gangbaar is. Er groeit een generatie op die de strijd voor het recht op abortus niet heeft meegemaakt en zich zelf een mening vormt. Hoe ziet de discussie rond abortus er nu uit? Wat zijn nu de standpunten en argumenten die voor- en tegenstanders gebruiken? Het Nederlands Dagblad en de VBOK organiseren hierover op maandagavond 26 september een debatavond in de Gerfkamer van de St Joriskerk in Amersfoort.

Aan tafel zitten Ineke van der Vlugt, programma-coördinator Anticonceptie en Abortus bij Rutgers, Marjan Haak (voorzitter VBOK), Charlotte Lockefeer (Teldersstichting VVD), Kees van der Staaij (Fractievoorzitter SGP Tweede Kamer). Ook is deze avond het verhaal van tienermoeder Anne Alles te horen. Ze vertelt hoe ze ooit een abortus overwoog, maar uiteindelijk toch een andere keus maakte. Gespreksleider van deze avond is André Zwartbol (redacteur Nederlands Dagblad).

De avond begint om 20.00 uur. Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur in De Gerfkamer van de Joriskerk is aan de Hof 1 in Amersfoort of via de achteringang van de kerk aan de Groenmarkt.

Het debat wordt opgenomen door de Reformatorische Omroep. Je kunt het live volgen via: reformatorischeomroep.nl of via www.nd.nl.

BIJBELSCHETSEN

De VBOK-Bijbelschets biedt een volledig programma voor een themazondag over het ongeboren leven. De verschillende onderdelen zijn ook los toepasbaar: de preekschets, de Bijbelstudie voor volwassenen en verschillende jeugd- en kinderprogramma’s.
Deze Bijbelschets, gebaseerd op Psalm 139 en de geschiedenis van het ongewenste kindje Mozes, helpt je als christen om je je houding te bepalen ten opzichte van het ongeboren kindje, abortus en tienerzwangerschappen.

Download nu de VBOK-Bijbelschets:
VBOK-Bijbelschets algemeen
VBOK-Bijbelschets Statenvertaling
Wat u kunt doen voor de VBOK

CONTACT

Contactgegevens

Bezoekadres
Arnhemseweg 23
3811 NN Amersfoort
+31 (0)33 463 82 12

Postadres
Postbus 559
3800 AN Amersfoort

info@vbok.nl

Telefonisch is de ledenadministratie bereikbaar van di t/m do.

Overige gegevens

IBAN NL36INGB0002585780
KVK   405 30 980
BTW  NL003108764.B01
RSIN  003108764

Word vrijwilliger

Ben je ook van mening dat het ongeboren kind een plek in de samenleving verdient? Word dan ambassadeur van het leven en maak het verschil in je eigen omgeving. Graag kijken we met je waar je kennis, initiatieven of talenten liggen om met ons hieraan een invulling te geven. Welkom bij de VBOK!

Word vrijwilliger